Kort #26712

 Visor.

Tre nya visor. 1. ...[På året adertonhundra
och sjuttiosex ...j 2. ...[Om glädje vill jag
sjunga ...] 3« . ..[0 flicka du som ej af kär-
lek brunnit ...]

Falun 1876.	t*..)

8

8 s.

Hedemora 1877-

E 1876 v

8.

Information

Kortnr:
26712
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre nya visor. 1. ...[På året adertonhundra
och sjuttiosex ...j 2. ...[Om glädje vill jag
sjunga ...] 3« . ..[0 flicka du som ej af kär-
lek brunnit ...]

Falun 1876. t*..)

8

8 s.

Hedemora 1877-

E 1876 v

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB