Kort #27394

 Visa.

En ny och nöjsam samt mycket sannfärdig visa
om motion vid bron eller kärleken på det hala
[Hvart ämnar sig hän denna lifvade raden ...].
Lund [1873].

^ s.

G 225

8.

Information

Kortnr:
27394
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visa.

En ny och nöjsam samt mycket sannfärdig visa
om motion vid bron eller kärleken på det hala
[Hvart ämnar sig hän denna lifvade raden ...].
Lund [1873].

^ s.

G 225

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB