Kort #27408

 fjor och i år, en sann och mycket nöjsam viea
om Sieea och Lars sjungen af barndomsvännen An.
ders. [I fjor på pingstedagen ...]

Trelleborg 188J.

k s.

8.

Information

Kortnr:
27408
Låda:
31 E 1876-I
Text:

fjor och i år, en sann och mycket nöjsam viea
om Sieea och Lars sjungen af barndomsvännen An.
ders. [I fjor på pingstedagen ...]

Trelleborg 188J.

k s.

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB