Kort #27174

 £

C

$2jjl

5‘u-v-t*' * f <5?< -« [><«- ,J

A8-3-1 5Xlwl*w 4«^y.

Gr )H

Information

Kortnr:
27174
Låda:
31 E 1876-I
Text:

£

C

$2jjl

5‘u-v-t*' * f <5?< -« [><«- ,J

A8-3-1 5Xlwl*w 4«^y.

Gr )H

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB