Kort #27512

 Vi sa

En aldeles ny visa som börjas: Mig lyster til
at sjunga &c. Förf. af en svensk soldat vid
Kongl. Dahl-regementet under sin fångenskap i
Norrige år 1809.

XFahlun 1810.	8.

8 s.

__________ [Upps.Z.P. 8.21:29J

Fahlun 1811.	8.

><Fahlun 1810=Skillingtryck

Samlingsband av foto-kopior
Ny följd. 57.

Information

Kortnr:
27512
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Vi sa

En aldeles ny visa som börjas: Mig lyster til
at sjunga &c. Förf. af en svensk soldat vid
Kongl. Dahl-regementet under sin fångenskap i
Norrige år 1809.

XFahlun 1810. 8.

8 s.

__________ [Upps.Z.P. 8.21:29J

Fahlun 1811. 8.

><Fahlun 1810=Skillingtryck

Samlingsband av foto-kopior
Ny följd. 57.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB