Kort #27219

 . 3~i> oJXcxcc<. [	• •

0~.dL.JL~~

-w l—i-wC—t-va^' O-C-jL»

C. S-«L.]

5t-LU^ <sxC,

8

{ja. Q» o. 8

8-*

Cs- t> 3

Information

Kortnr:
27219
Låda:
31 E 1876-I
Text:

. 3~i> oJXcxcc<. [ • •

0~.dL.JL~~

-w l—i-wC—t-va^' O-C-jL»

C. S-«L.]

5t-LU^ <sxC,

8

{ja. Q» o. 8

8-*

Cs- t> 3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB