Kort #26701

 Visor.

Tvenne nya visor, Den första;... Ett herrligt
lif det är ändå i fält etc. Den andra:.En skål
för sagans hjeltekummel etc.

Malmö 1876.	16.

k s.

E 1876 k

Information

Kortnr:
26701
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tvenne nya visor, Den första;... Ett herrligt
lif det är ändå i fält etc. Den andra:.En skål
för sagans hjeltekummel etc.

Malmö 1876. 16.

k s.

E 1876 k

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB