Kort #27206

 .JLaJI

QuII

iy ^ö/cä. .

€>v-w» 9>yw

fltjv/

/*L .0.0. ö- . j	. ) 8 Q ö j	/( 8 O ' 4-X . I 8 I

*Xr. 18 1 S" • S^wL^ I 3 j -4 I ; <JLr. !«24 - «Jr,

4 8 2» ^	ub <t-tA-^L>b ^8 31 y LLiV9 . >1 8 *5 I * LåJ a«6^£ao«<6 4 8^2»’

/	'II	(

§tjJL~~- 48"5‘!? .

8 a>. (j*. cl X-C..J) o

Gr o

Information

Kortnr:
27206
Låda:
31 E 1876-I
Text:

.JLaJI

Qu

II

iy ^ö/cä. .

€>v-w» 9>yw

fltjv/

/*L .0.0. ö- . j . ) 8 Q ö j /( 8 O ' 4-X . I 8 I

*Xr. 18 1 S" • S^wL^ I 3 j -4 I ; <JLr. !«24 - «Jr,

4 8 2» ^ ub <t-tA-^L>b ^8 31 y LLiV9 . >1 8 *5 I * LåJ a«6^£ao«<6 4 8^2»’

/ 'II (

§tjJL~~- 48"5‘!? .

8 a>. (j*. cl X-C..J) o

Gr o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB