Kort #26787

 Visor.

Erotiska nya visor, Den första:... [Bland Vä.
rends ...1 Den andra:... [Vid vassen ...]
JÖnkÖp. 1877.

k s.

E 1877 c

Information

Kortnr:
26787
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Erotiska nya visor, Den första:... [Bland Vä.
rends ...1 Den andra:... [Vid vassen ...]
JÖnkÖp. 1877.

k s.

E 1877 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB