Kort #26778

 Visor

Sex alldeles nya visor, Den första:...[0 flicka
uti glädje ...] Den andra:...[Jag mins bruden
...1 Den tredje: Klara stjerna ... Den fjerde:
...[Adjö farväl ...] Den femte: ...[Säg hör du
lille pige ...] Den sjette:...[Skön är glädjen

.». J

Falkenberg 1876.

8 e.	n . h

E 1876 nr

Information

Kortnr:
26778
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Sex alldeles nya visor, Den första:...[0 flicka
uti glädje ...] Den andra:...[Jag mins bruden
...1 Den tredje: Klara stjerna ... Den fjerde:
...[Adjö farväl ...] Den femte: ...[Säg hör du
lille pige ...] Den sjette:...[Skön är glädjen

.». J

Falkenberg 1876.

8 e. n . h

E 1876 nr

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB