Kort #26764

 Fyra alldeles nya visor, Den första:...[När
qvällen kommer ...] Den andra: ...[Jag mins bru-
den ...] Den tredje:...[Ack hör ni unga flickor
...] Den fjerde:...[Förflutna äro de glada stun-
der ... ]

Venersborg 1876.	8.

8 s.	-1

E 1876 y^

Information

Kortnr:
26764
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Fyra alldeles nya visor, Den första:...[När
qvällen kommer ...] Den andra: ...[Jag mins bru-
den ...] Den tredje:...[Ack hör ni unga flickor
...] Den fjerde:...[Förflutna äro de glada stun-
der ... ]

Venersborg 1876. 8.

8 s. -1

E 1876 y^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB