Kort #26846

 Visor.

Sex nya visor, Den första: Om re n vid helga
...,Den andra: Jag huggit tills ...» Den tred-
je: Ack högaste himmel	Den fjerde:... Blott

mina luftslott ..., Den femte:... Minnet sak-
nan ”"s tröstarinna &c.,Den sjette:... Jag vill
gerna älskad bli &c.

Köping 1877•

8 s.

E 1877 1?

Information

Kortnr:
26846
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex nya visor, Den första: Om re n vid helga
...,Den andra: Jag huggit tills ...» Den tred-
je: Ack högaste himmel Den fjerde:... Blott

mina luftslott ..., Den femte:... Minnet sak-
nan ”"s tröstarinna &c.,Den sjette:... Jag vill
gerna älskad bli &c.

Köping 1877•

8 s.

E 1877 1?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB