Kort #26836

 Visor

Fem nya visor, Den första:... Ung Erik mötte
Carin sin &c.,Den andra:...En ung baron på
gångarn grå &c.,Den tredje:...Bläcket rodnar
dess penna &c., Den fjer^e:...Af alla handt-
verk ... Den femte:... S ulle ni ej handla .

Köping 1877.

8 Sm

E 1877 b

8

3

i

Information

Kortnr:
26836
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fem nya visor, Den första:... Ung Erik mötte
Carin sin &c.,Den andra:...En ung baron på
gångarn grå &c.,Den tredje:...Bläcket rodnar
dess penna &c., Den fjer^e:...Af alla handt-
verk ... Den femte:... S ulle ni ej handla .

Köping 1877.

8 Sm

E 1877 b

8

3

i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB