Kort #26721

 Visor.

Tre visor, Den första:...[Nu vi alla samlas här
...] Den andra:...[Nu skola vi på bästa sätt..]
Den tredje: ...[Året sjuttifyra uti augusti var

Köping 1876.	8.

8 s.

E I876 ff

Information

Kortnr:
26721
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre visor, Den första:...[Nu vi alla samlas här
...] Den andra:...[Nu skola vi på bästa sätt..]
Den tredje: ...[Året sjuttifyra uti augusti var

Köping 1876. 8.

8 s.

E I876 ff

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB