Kort #26695

 Visor

Tvenne visor, Den första:... När qvällen kom-
mer och bjuder hvila etc. Den andra:... I Ves-
tergötland föddes jag etc.

Linköp. 1876.	8.

8 8.

E I876 e

Information

Kortnr:
26695
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Tvenne visor, Den första:... När qvällen kom-
mer och bjuder hvila etc. Den andra:... I Ves-
tergötland föddes jag etc.

Linköp. 1876. 8.

8 8.

E I876 e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB