Kort #26746

 Visor

Fyra visor, Den första:...[På året adertonhund-
ra och sjuttiosex ...] Den andra:...[Beväringeh
bland alla ...] Den tredje:...[0 du som sitter
...] Den fjerde:...[Ack kära gosse ...]

Köping 1870.

8 s.

E 1876 f?

Information

Kortnr:
26746
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fyra visor, Den första:...[På året adertonhund-
ra och sjuttiosex ...] Den andra:...[Beväringeh
bland alla ...] Den tredje:...[0 du som sitter
...] Den fjerde:...[Ack kära gosse ...]

Köping 1870.

8 s.

E 1876 f?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB