Kort #26766

 Visor.

Fyra nya utmärkt vackra visor. Den första:...
Hör du min lilla flicka ... [Den andra: 0 store
Gud ..., Den tredje: Jer ser ditt milda öga ...
Den fjerde: Tiggegubben stod han tänkte sig om

Vexjö 1876.	8,

8 s •

___ Ib.1876.[Annat tr.]	8.

E l87é a

Information

Kortnr:
26766
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra nya utmärkt vackra visor. Den första:...
Hör du min lilla flicka ... [Den andra: 0 store
Gud ..., Den tredje: Jer ser ditt milda öga ...
Den fjerde: Tiggegubben stod han tänkte sig om

Vexjö 1876. 8,

8 s •

___ Ib.1876.[Annat tr.] 8.

E l87é a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB