Kort #26718

 Visor.

Tre utmärkt vackra visor, Den förstår... Hvar-
för blickar dagens st;)erna &c. Den andra:...
Hvad helst som jag i verlden ser &c. Den tredje
: Och minns inte du ...

Köping 1876.	8»

8 s.

E 1876 cc

Information

Kortnr:
26718
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre utmärkt vackra visor, Den förstår... Hvar-
för blickar dagens st;)erna &c. Den andra:...
Hvad helst som jag i verlden ser &c. Den tredje
: Och minns inte du ...

Köping 1876. 8»

8 s.

E 1876 cc

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB