Kort #27506

 [G 337]	1

Sångstycke

Sång-stycke, [i som tömmen bägaren ...]

Jönköp. 1818.	8.

4 s.

Fotokopia efter ex. i UUB Folkv. 67

Skillingtryck.Samlingsband. av fotokopior. 10:23.

Information

Kortnr:
27506
Låda:
31 E 1876-I
Text:

[G 337] 1

Sångstycke

Sång-stycke, [i som tömmen bägaren ...]

Jönköp. 1818. 8.

4 s.

Fotokopia efter ex. i UUB Folkv. 67

Skillingtryck.Samlingsband. av fotokopior. 10:23.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB