Kort #27025

 Skottärsvisa.

Damernas skottårsvisa och äktenskapslotteri
1908 jämte en lustig visa ... af A.L[idhol]m.

GÖteb.[1908].	8

k s.

F Lidholm d

Information

Kortnr:
27025
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Skottärsvisa.

Damernas skottårsvisa och äktenskapslotteri
1908 jämte en lustig visa ... af A.L[idhol]m.

GÖteb.[1908]. 8

k s.

F Lidholm d

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB