Kort #26964

 En märkvärdig visa om korpral Stolts som blef
arkebuserad på Axvalla hed. Sann händelse. [Af
Joh. Gabr. Carlen.]

SkÖfde 1895.	8*

Information

Kortnr:
26964
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En märkvärdig visa om korpral Stolts som blef
arkebuserad på Axvalla hed. Sann händelse. [Af
Joh. Gabr. Carlen.]

SkÖfde 1895. 8*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB