Kort #26728

 Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:... Och Petter Jönsson ... Den andra:..
Bland Värends de sköna ... Den tredje: Lilla
vackra flicka om du vill etc.

Strengnäs 1876.	8

8 s.

E 1876 mm

Information

Kortnr:
26728
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:... Och Petter Jönsson ... Den andra:..
Bland Värends de sköna ... Den tredje: Lilla
vackra flicka om du vill etc.

Strengnäs 1876. 8

8 s.

E 1876 mm

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB