Kort #26715

 Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: ...[Men *skan skördas fort ...] Den and-
ra: ... [Ögon språk jag börjar nu förstå ...] Den
tredje:...[Farväl men du så Hulda ...]	o

Hedemora IÖ76.

1* s.

E 1876 z

Information

Kortnr:
26715
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: ...[Men *skan skördas fort ...] Den and-
ra: ... [Ögon språk jag börjar nu förstå ...] Den
tredje:...[Farväl men du så Hulda ...] o

Hedemora IÖ76.

1* s.

E 1876 z

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB