Kort #26780

 Visor.

Sex utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
företa: ...,[ Så har jag då ändtligen ...1 Den and.
ra: Se gu afton ... Den tredje: Jag gar till
sänge ... Den fjerde: Mitt klämda bröst ...Den
femte: ...[Dina lockar ...] Den sjette: Jag står
i tusen tankar &c.	;

Köping 1876.

8 s.	1.

E l87é o4

Information

Kortnr:
26780
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
företa: ...,[ Så har jag då ändtligen ...1 Den and.
ra: Se gu afton ... Den tredje: Jag gar till
sänge ... Den fjerde: Mitt klämda bröst ...Den
femte: ...[Dina lockar ...] Den sjette: Jag står
i tusen tankar &c. ;

Köping 1876.

8 s. 1.

E l87é o4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB