Kort #27031

 En lustig visa om den mystiska eldsvådan i hu-
set n:o 76 Johannes Kyrkogata ...

Göteh. u.å.	8.

4. g #

F Lidholm j

Information

Kortnr:
27031
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En lustig visa om den mystiska eldsvådan i hu-
set n:o 76 Johannes Kyrkogata ...

Göteh. u.å. 8.

4. g #

F Lidholm j

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB