Kort #27316

 Ox k

:£-w«^c t

ur

?cJuöu j<r*

XI»

c>l>''■v-d 4 8 5*3
5, >•>.

• j a*Aj* , 4 S ST | ^	* bi/ fmJL* t^v^

*s s*st.

S-Ck .

Gr |t

Information

Kortnr:
27316
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Ox k

:£-w«^c t

ur

?cJuöu j

<r*

XI»

c>l>''■v-d 4 8 5*3
5, >•>.

• j a*Aj* , 4 S ST | ^ * bi/ fmJL* t^v^

*s s*st.

S-Ck .

Gr |t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB