Kort #27593

 r	i

Om

en drucken man som för kort tid sedan körde i-
hjäl sig. Nyss en man sig rustade till färd ...

— Med en verklig fasa  _____Hvar är ve hvar är

sorg _____Hur säll och lyckelig i barndom sf.:r en _

Jonköp. I8j52. (2 ex.)	81’

Nya visor ...
Lund I836.

Information

Kortnr:
27593
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r i

Om

en drucken man som för kort tid sedan körde i-
hjäl sig. Nyss en man sig rustade till färd ...

— Med en verklig fasa _____Hvar är ve hvar är

sorg _____Hur säll och lyckelig i barndom sf.:r en _

Jonköp. I8j52. (2 ex.) 81’

Nya visor ...
Lund I836.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB