Kort #26796

 Två alldeles nya och utmärkt vackra visor, Den
företa: ...[Vid vassen af stranden ...] Den and-
ra: ...[När qvällen kommer ...]

Ume 1877.

s.

E 1877 1

Information

Kortnr:
26796
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Två alldeles nya och utmärkt vackra visor, Den
företa: ...[Vid vassen af stranden ...] Den and-
ra: ...[När qvällen kommer ...]

Ume 1877.

s.

E 1877 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB