Kort #26705

 Två nya visor,
fyldt 20 åren .
länge burit ...
Vestervik 1876.

. ...[Hör ni gossar alla som
.] 2. ...[Jag uti hemlighet
. Förf. af C.A.Sandsten.

8.

^ s.

E 1876 o

Information

Kortnr:
26705
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Två nya visor,
fyldt 20 åren .
länge burit ...
Vestervik 1876.

. ...[Hör ni gossar alla som
.] 2. ...[Jag uti hemlighet
. Förf. af C.A.Sandsten.

8.

^ s.

E 1876 o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB