Kort #27053

 En ny och rafflande visa af A.L[idhol]m ora all-
männa rosträtten och värnplikten ...

Göteb.[1902].	ö*

4- s.

2:a uppl.

Ib. II9Ö2].

8.

F Lidholm gg

Information

Kortnr:
27053
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En ny och rafflande visa af A.L[idhol]m ora all-
männa rosträtten och värnplikten ...

Göteb.[1902]. ö*

4- s.

2:a uppl.

Ib. II9Ö2].

8.

F Lidholm gg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB