Kort #27247

 

O <-1u

, oJ- JKa>Lc2 -L<

*

-t».

ti> 'W6«A> / 0-w

ILL^a.c

$ •«.

G* - o

Information

Kortnr:
27247
Låda:
31 E 1876-I
Text:



O <-1u

, oJ- JKa>Lc2 -L<

*

-t».

ti> 'W6«A> / 0-w

ILL^a.c

$ •«.

G* - o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB