Kort #27426

 Enn juvelig fast sorgesam visa kallad den brutj
na leljans klagan ...

Örebro 1895*

k- s.

8.

Information

Kortnr:
27426
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Enn juvelig fast sorgesam visa kallad den brutj
na leljans klagan ...

Örebro 1895*

k- s.

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB