Kort #27335

 Giöngevisa.

En galant Giönge-visa,om en Giönge karl som soldä homla
och kom i gille stuen och miste luan...[Hör tue stad du
här•••]

U.o.o.å.(l, var.)» Halmstad 1862.	8.

8 s.	G 168

var.bsPoto-kopia efter ex. i UUB.=Skillingtryck.Sam-
lingsband av foto-kopior. 1:9*

Information

Kortnr:
27335
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Giöngevisa.

En galant Giönge-visa,om en Giönge karl som soldä homla
och kom i gille stuen och miste luan...[Hör tue stad du
här•••]

U.o.o.å.(l, var.)» Halmstad 1862. 8.

8 s. G 168

var.bsPoto-kopia efter ex. i UUB.=Skillingtryck.Sam-
lingsband av foto-kopior. 1:9*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB