Kort #26782

 Visor.

Åtta vackra och nya visor, Den första:...[Här
uti Sveriges rike ...] Den andra:...[Bland Vä-
rends ...] Den tredje:...[Vid vassen af stran-
den ... ] Den fjerde:...[Ack i morgon ...] Den
femte: ...[När qvällen kommer ...] Den sjette:
...[I lunden i lunden ...] Den sjunde:...[Mars
det är ...] Den åttonde:...[Inbäddad bland ber-
gen ...]	o

Hudiksvall 1876.	_	ö*

lé 8*	j

E I876 q4.

Information

Kortnr:
26782
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Åtta vackra och nya visor, Den första:...[Här
uti Sveriges rike ...] Den andra:...[Bland Vä-
rends ...] Den tredje:...[Vid vassen af stran-
den ... ] Den fjerde:...[Ack i morgon ...] Den
femte: ...[När qvällen kommer ...] Den sjette:
...[I lunden i lunden ...] Den sjunde:...[Mars
det är ...] Den åttonde:...[Inbäddad bland ber-
gen ...] o

Hudiksvall 1876. _ ö*

lé 8* j

E I876 q4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB