Kort #26876

 Lantvärnsvisor

[P Bergsten,A.a]^

Trenne aldeles nya lantvärns-visor, Den förstas
Förenoms svenska gossar &c. Den andra: Up kamrat
hör trumman går &c. Den tredje: Up Mannhems söner
krigets gud &c. Förf. af Anders Bergsten.

Fahlun 1809•	8.

8 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s. 26:70

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 8:6.

Information

Kortnr:
26876
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Lantvärnsvisor

[P Bergsten,A.a]^

Trenne aldeles nya lantvärns-visor, Den förstas
Förenoms svenska gossar &c. Den andra: Up kamrat
hör trumman går &c. Den tredje: Up Mannhems söner
krigets gud &c. Förf. af Anders Bergsten.

Fahlun 1809• 8.

8 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s. 26:70

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 8:6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB