Kort #27447

 r

Lars

Peder och grefvedott
Kalmar 1899*

8.

G 278

Information

Kortnr:
27447
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r

Lars

Peder och grefvedott
Kalmar 1899*

8.

G 278

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB