Kort #26714

 Tre utmärkt vaokra och alldeles nya visor, Den
första:...[Ett härligt lif det är i fält ...]
Den andra:...[Men skan skördas fort ...] Den
tredje:...[Ack jemt förgäfves på blomsterstigen

Faiun 1876.	8.

8 s.

E 1876 y

Information

Kortnr:
26714
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre utmärkt vaokra och alldeles nya visor, Den
första:...[Ett härligt lif det är i fält ...]
Den andra:...[Men skan skördas fort ...] Den
tredje:...[Ack jemt förgäfves på blomsterstigen

Faiun 1876. 8.

8 s.

E 1876 y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB