Kort #26781

 Visor

Sju nya visor, Den första: Ensam i skuggrika
dalen &c. Den andra:... Bästa lifvet ... Den
tredje:... Hvarför skulle du ... Den fjerde:..
Flicka lilla ... Den femte: Aldrig nånsin ...
Den sjette:... Jag längtar hän ... Den sjunde:
... Kom sköna flicka valsa med mig &c.

Köping 1876.	8

8 s.

E I87é

Information

Kortnr:
26781
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Sju nya visor, Den första: Ensam i skuggrika
dalen &c. Den andra:... Bästa lifvet ... Den
tredje:... Hvarför skulle du ... Den fjerde:..
Flicka lilla ... Den femte: Aldrig nånsin ...
Den sjette:... Jag längtar hän ... Den sjunde:
... Kom sköna flicka valsa med mig &c.

Köping 1876. 8

8 s.

E I87é

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB