Kort #26737

 Trenne nya visor. Den första:... [En ungkarl
likväl eällast har ...] Den andra:... [Farväl
nu får jag icke mer ...] 9en tredje:... [Ack
skön är ju den lott ...J
Östersund 1876.

4. s.

E 1876 vv

Information

Kortnr:
26737
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Trenne nya visor. Den första:... [En ungkarl
likväl eällast har ...] Den andra:... [Farväl
nu får jag icke mer ...] 9en tredje:... [Ack
skön är ju den lott ...J
Östersund 1876.

4. s.

E 1876 vv

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB