Kort #26965

 r 3

Carl

e n, Johan Gabriel

[Visa eller berättelse om korpral Stolts . ..]
En märkvärdig visa om korpral Stolts som blef
arkebuserad på Axvalla hed. Sann händelse.
SkÖfde 1898. [Anon.]	8.

8 s.	,

F Carlen d

Information

Kortnr:
26965
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r 3

Carl

e n, Johan Gabriel

[Visa eller berättelse om korpral Stolts . ..]
En märkvärdig visa om korpral Stolts som blef
arkebuserad på Axvalla hed. Sann händelse.
SkÖfde 1898. [Anon.] 8.

8 s. ,

F Carlen d

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB