Kort #26834

 Visor.

Nya visor, Den första:...[Nu vill jag sjunga
..."!, Den andra: .. .[Goddag kamrater . ..], Den
tredje:...[Rätt nu jag leds . ..], Den fjerde:
...[Jag får i verlden vandra . ..].

Vestervik 1877»

8 s.

E 1877 zz

Information

Kortnr:
26834
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Nya visor, Den första:...[Nu vill jag sjunga
..."!, Den andra: .. .[Goddag kamrater . ..], Den
tredje:...[Rätt nu jag leds . ..], Den fjerde:
...[Jag får i verlden vandra . ..].

Vestervik 1877»

8 s.

E 1877 zz

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB