Kort #27042

 Visa.

En lustig men sannfärdig visa om sömmerskorna
pä Kjorlaholm och flickorna på SnÖraholms kor-
settfabrik ... af A.L[idhol]m.

GÖteb. u.å.	8.

4 e.

F Lidholm u

Information

Kortnr:
27042
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visa.

En lustig men sannfärdig visa om sömmerskorna
pä Kjorlaholm och flickorna på SnÖraholms kor-
settfabrik ... af A.L[idhol]m.

GÖteb. u.å. 8.

4 e.

F Lidholm u

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB