Kort #27204

 [g 38] ^

T2.

Ljuvlighet.

Wåhrens ljuflighet förestäld uti ene wijso ...
[Then grönskande blomstrande fägnande wåhr ...].
Nyköp. 1768.	8.

8 8.

[upps. Z. P.s. 6:29J

=Skillingtryck.Samlingsband av foto-kopior. Ny följd.56.

Information

Kortnr:
27204
Låda:
31 E 1876-I
Text:

[g 38] ^

T2.

Ljuvlighet.

Wåhrens ljuflighet förestäld uti ene wijso ...
[Then grönskande blomstrande fägnande wåhr ...].
Nyköp. 1768. 8.

8 8.

[upps. Z. P.s. 6:29J

=Skillingtryck.Samlingsband av foto-kopior. Ny följd.56.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB