Kort #27185

 En historisk visa,om den namnkunniga kärlek emellan Her-
tig Habor...och fröken Signill...

Norrköping 1820.	8.

Fotokopia efter ex. i UUB.

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 11:11.

Information

Kortnr:
27185
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En historisk visa,om den namnkunniga kärlek emellan Her-
tig Habor...och fröken Signill...

Norrköping 1820. 8.

Fotokopia efter ex. i UUB.

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 11:11.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB