Kort #26707

 Vieor.

Tvenne glada vieor. Den företa: ...[God vänner
vi er vilja ge ...] [Den andra: Jag som eå
mången andra ...]

Malmö 1876.	8*

4 s.

E 1876 q

Information

Kortnr:
26707
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Vieor.

Tvenne glada vieor. Den företa: ...[God vänner
vi er vilja ge ...] [Den andra: Jag som eå
mången andra ...]

Malmö 1876. 8*

4 s.

E 1876 q

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB