Kort #27420

 Visa.En lustig visa om den danske Kobersmed [Man
kallar mig den lustige och glade kopparsmed...'

Malmö 1885.	8.'

4- s.

G 251

Information

Kortnr:
27420
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visa.

En lustig visa om den danske Kobersmed [Man
kallar mig den lustige och glade kopparsmed...'

Malmö 1885. 8.'

4- s.

G 251

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB