Kort #27040

 En glad visa om maskinen och alla dess egenska-
per och fördelar af A.L[idhol]m.

Göteb. u.å.	8.

4- s.

F Lidholm s

Information

Kortnr:
27040
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En glad visa om maskinen och alla dess egenska-
per och fördelar af A.L[idhol]m.

Göteb. u.å. 8.

4- s.

F Lidholm s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB