Kort #26751

 Fyra nya visor, Den första:...[Ett härligt lif
...] Den andra:...[En kraftig yngling ...] Den
tredje:...[Jag som så mången andra ...] Den
fjerde:...[En vän förutan kärlek ...]

Malmö 1876.	B.

8 s.	,

E 1876 k5

Information

Kortnr:
26751
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Fyra nya visor, Den första:...[Ett härligt lif
...] Den andra:...[En kraftig yngling ...] Den
tredje:...[Jag som så mången andra ...] Den
fjerde:...[En vän förutan kärlek ...]

Malmö 1876. B.

8 s. ,

E 1876 k5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB