Kort #26753

 r

Visor.

Fyra alldeles nya visor [undert.: H.T.E.] Den
första: ...[Jag en liten visa sjunga vill ...1
Den andra:...[Det var en gång jag drömde ...J
Den tredje:...[Snart skall mitt brustna hjerta
...] Den f jerde: .. .[Tyst hvad hörde jag der bor.

8 8.

16.

E 1876 m^

Information

Kortnr:
26753
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r

Visor.

Fyra alldeles nya visor [undert.: H.T.E.] Den
första: ...[Jag en liten visa sjunga vill ...1
Den andra:...[Det var en gång jag drömde ...J
Den tredje:...[Snart skall mitt brustna hjerta
...] Den f jerde: .. .[Tyst hvad hörde jag der bor.

8 8.

16.

E 1876 m^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB