Kort #27060

 -{c	(0	"L^-4-^cvxw<L^ , _-A CäaX' c^-t^-weLiu^zwi

-u>. y un

Cj/C^|->t»4-' i I 3 .

^. i2*	^ -

T

^ JLcc

a-r-

$ ■ cr-

oL

Information

Kortnr:
27060
Låda:
31 E 1876-I
Text:

-{c (0 "L^-4-^cvxw<L^ , _-A CäaX' c^-t^-weLiu^zwi

-u>. y un

Cj/C^|->t»4-' i I 3 .

^. i2* ^ -

T

^ JLcc

a

-r-

$ ■ cr-

oL

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB